Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSPOLICY Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personup...
Läs mer >>

Valutatillägg.

På grund av dom dramatiska valutaförändningarna dom senaste månaderna nödgas vi införa ett valutatil...
Läs mer >>

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller både biltrafik och kollektivtrafik.

Polisen vill redan nu gå ut med denna information för att minimera trafikstörningarna och underlä...
Läs mer >>

Nya betalningsuppgifter

Vi har bytt bank och har av den anledningen nya betalningsuppgifter, nytt Bank Giro är 327-6888. Ta...
Läs mer >>

Jalog och LogistikPartner deltog i

Stafettvarvet igår 18/5 under det fantasifulla namnet Team Road Runners och fick en 175:e placering ...
Läs mer >>

Drivmedelstillägg

Drivmedelstillägg uppdateras månadsvis enligt SÅ index. Februari 18,5%, Mars 21,8%, April 21,9...
Läs mer >>

Information till våra kunder.

Nytt svaveldirektiv den 1 januari 2015 Den 1 januari 2015 kommer det nya Svaveldirektivet (d...
Läs mer >>

Elektronisk vägtulls bricka blir obligatorisk

för alla fordon över 3,5 ton oavsett nationalitet i Norge. Regeln träder i kraft 1/1 2015 och övert...
Läs mer >>

Jalog ställde i år upp i Stafettvarvet i Slottskogen

tillsammans med Svensk LogistikPartner AB under lagnamnet Team Jalog/Logistikpartner, när starten gi...
Läs mer >>

Ändring i lagen om vinterdäck i Norge!

Från den 15e oktober, till sista april är det nu krav på minimum 5 mm mönsterdjup på lastbil, tra...
Läs mer >>
Information till våra kunder.
Nytt svaveldirektiv den 1 januari 2015

Den 1 januari 2015 kommer det nya Svaveldirektivet (direktiv 1999/32/EG, senast ändrat genom direktiv 2012/33/EG) att träda i kraft. Detta är en ändring av bilaga VI i Marpol-konventionen, som reglerar högsta tillåtna svavelinnehåll i fartygsbränsle. Direktivet innebär att svavelhalten i rederiernas marina bränsle från årsskiftet måste sänkas dramatiskt, från dagens 1,0% till 0,1%.

Direktivet omfattar all sjöfart på Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (SECA-områden) och kommer att få stora konsekvenser inom transportsektorn.

Rederierna arbetar med olika lösningar

Rederierna arbetar nu för fullt med olika lösningar för att kunna begränsa svavelutsläppen till årsskiftet. De alternativa lösningar som främst diskuteras är:

- Att gå över till renare (och betydligt dyrare) diesel med lägre svavelhalt (0,1%)

- Att installera reningsteknik i form av "Scrubbers" på fartygens skorstenar

- Att köpa in nya fartyg som går på alternativa bränslen, ex.vis LNG eller metanol

Rederierna kommer att välja olika lösningar för att klara de nya gränsvärdena. Viss teknik är ännu oprövad och frågetecknen är många men oavsett lösning kommer detta, mycket omdebatterade direktiv, att medföra stora kostnadsökningar inom transportsektorn. Kostnader som utan tvekan kommer vandra vidare i hela logistik kedjan.

Ökade kostnader

Vi vill därför göra er uppmärksamma på kommande kostnadsökningar redan nu, då det kan vara bra att ha i åtanke inför kommande budgetarbete. Inledningsvis förväntas många rederier välja alternativet diesel med lägre svavelhalt (0,1%), vilket även indirekt kan komma att påverka drivmedelskostnaden för vägburen trafik då efterfrågan på diesel med låg svavelhalt kommer öka.

Läs mer

Via nedanstående hemsidor kan du läsa mer om svaveldirektivet:

http://www.travelreport.se

http://www.trafa.se