Marknads info.

DRIVMEDELSTILLÄGG

Valutatillägg

ANSVARSVILLKOR;
 Jalog tillämpar Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB
(pdf för nedladdning)


MILJÖ POLICY; Jalog AB är ett transportföretag som inriktar sig på transporter inom: Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
 
För att vara med och främja ett hållbart samhälle lovar vi att arbeta för: 
 • Ständiga förbättringar ska ske på miljöområdet. 
   
 • Tänka långsiktigt och hushålla med resurser och tranporter.  
   
 • Vid inköp av olika produkter och upphandlingar med olika företag prioritera miljöpassade produkter. 
   
 • Följa och helst överträffa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter samt andra krav som kan beröra organisation.

KVALITETS POLICY; JALOG skall leverera transporttjänster av hög kvalité med personligt engagemang.
Vi vill skapa en god lönsamhet för våra kunder och oss själva.
 
En förutsättning för oss att leva upp till denna affärsidé är;
 • höga kvalitetskrav på vårt arbete
 • hög målsättning inom arbetsmiljöområdet
 • personligt engagemang
 • feedback från våra kunder
 • samarbete med alla i logistikkedjan

 
Vi skall ha en löpande utvärdering av vår kvalitet och vår förmåga att leva upp till våra kvalitetsmål.


FINANSIELL INFORMATION; Vi har kreditrating AA i enlighet med Soliditet.

       
         

Vi stödjer och sponsrar.    Nyttiga länkar

Tullverket
Transportindustriförbundet
Trafikverket
Göteborgs Hamn
Göteborgs Stad
Västsvenska Handelskammaren
Åkeriförbundet
Svensk LogistikPartner AB