Marknads info.

DRIVMEDELSTILLÄGG

Valutatillägg

ANSVARSVILLKOR;
 Jalog tillämpar Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB
(pdf för nedladdning)


Jalog AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, se cert nedan.
ISO9001
ISO14001

MILJÖ POLICY; Jalog AB är ett transportföretag som inriktar sig på transporter inom: Sverige, Norge, Finland och Danmark. 
 
För att vara med och främja ett hållbart samhälle lovar vi att arbeta för: 
 • leva upp till miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.
 • mäta och redovisa nyckeltal för att tillsammans med kunder och leverantörer minska utsläppen.
 • utifrån våra satta mål sträva efter att förbättra vår miljöprestanda.
 • arbeta förebyggande för att minimera föroreningar och brister.
 • arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan med fokus på utsläpp.
 • säkerställa att alla anställda har kunskap om vår miljöpolicy.
 • samarbeta med våra kunder och leverantörer för att minska vår miljöpåverkan.
KVALITETS POLICY; JALOG skall leverera transporttjänster av hög kvalité med personligt engagemang.
Vi vill skapa en god lönsamhet för våra kunder och oss själva.

En förutsättning för oss att leva upp till denna affärsidé är;
 • leverera kvalitativa produkter och tjänster i rätt tid, till rätt plats.
 • arbeta aktivt med ständiga förbättringar.
 • mäta och redovisa nyckeltal för att identifiera grundorsaker och åtgärder för avvikelser.
 • säkerställa att vi uppfyller de lagar och krav verksamheten omfattas av.
 • alltid leva upp till kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001

FINANSIELL INFORMATION; Vi har kreditrating AA i enlighet med Soliditet.

       
         

Vi stödjer och sponsrar.    Nyttiga länkar

Tullverket
Transportindustriförbundet
Trafikverket
Göteborgs Hamn
Göteborgs Stad
Västsvenska Handelskammaren
Åkeriförbundet
Toten Transport AB