Vd har ordet


Trots den begynnande finanskrisen hösten 2008 startades Jalog AB, med visionen om att skapa en verksamhet med lättillgänglighet och hög servicenivå som sätter kunden i centrum. I ett mindre företag blir detta inte ett slagord, utan en realitet när man i teamet som arbetar själv kan stämma av att godset kommer fram i tid i gott skick och till avtalat pris. Genom detta koncept är vi flexibla och effektiva, och sticker ut som ett vasst alternativ för landtransporter i Europa.

Vi tillämpar det goda affärsmanaskapet och bygger förtroende i alla affärsrelationer, genom detta lägger vi grunden för en långsiktighet i vårt företagande.  Jalog AB är ett välskött förtetag som ägs av Jan Andersson och Toten Transport AB.

Jan Andersson, VD