Välkommen till Jalog AB

Landtransporter med högsta servicenivå och personligt engagemang!

Vi utför dagliga transporter av styckegods till/från de nordiska länderna och samarbetar
med fasta åkare som har samma tänk som vi, att varje kund är unik och skall stå i centrum
för det uppdrag vi fått.

Välkommen till Jalog AB